IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

https://www.alfabetaforlag.dk/
223 , 00 kr.
278 , 75 kr.
Mosaik 1, Grundbog

Mosaik 1, Grundbog

Mosaik 1 er beregnet til begynderundervisningen på DU 2, modul 1 og DU 3, modul 1. Mosaik 1 lægger op til en kommunikativt orienteret undervisning. Det vil sige, at undervisningen planlægges tematisk i forløb med kommunikative opgaver, de såkaldte tasks.Bogen består af tre kapitler med hver sit tema:

 • Du og de andre
 • Du og din hverdag
 • Familie og bolig

Mosaik 1 beskæftiger sig med hverdagsemner, som er af personlig interesse og almen relevans for kursister på begynderniveau. Temaerne vægter det personlige og konkrete og sætter kursisterne i centrum ved at tage udgangspunkt i deres egne erfaringer og forhåndsviden ud fra devisen, at i jo højere grad kursisternes medbragte personlige ressourcer inddrages i undervisningen, desto bedre og hurtigere vil sprogtilegnelsen forløbe.

Mosaik 1 skaber en ramme for ægte kommunikation i situationen. Kursisterne bliver sat i situationer, hvor de bliver nødt til at snakke sammen parvis eller i små grupper, fordi de skal løse en opgave og nå frem til et resultat. De skal spørge hinanden om noget med et formål. Dvs. der opstår et reelt kommunikativt behov. Dette behov gør kommunikationen meningsfuld og autentisk, for når vi kommunikerer i virkelighedens verden (men langtfra altid i klasseværelset), gør vi det altid med et formål.Mange af bogens aktiviteter fremmer aktiv og kreativ anvendelse af sproget, og kursisterne får trænet flere aspekter af deres kommunikative kompetence. Kursisternes opmærksomhed bliver også rettet mod sprogets form gennem aktiviteter, der søger at bevidstgøre kursisterne om sprogets struktur.

Mosaik 1 veksler mellem en lang række forskellige aktivitetstyper: nogle bidrager til at fremme den kreative sprogbrug, nogle fremmer den nødvendige automatisering, mens andre giver mulighed for at arbejde med sofistikering af sproget, så kursisterne opnår det bedst mulige flydende, korrekte og nuancerede sprog.

Mosaiks aktivitetstyper er:

 • brainstorm
 • kategorisering
 • Matching
 • odd-one-out
 • puslespil
 • informationskløft
 • interview
 • holdundersøgelse
 • dictogloss
 • ordbogsopgaver
 • anvendelse af brugstekster
 • internetopgaver samt forskellige supplerende aktiviteter.

Lærervejledningen og alle lydfiler findes på ny.alfabetadigital.dk

Læs mere >

< Læs mindre

På lager
128 sider
Udg. dato:
28. mar. 2009

ISBN:
9788763602327
Fag: Dansk som andetsprog Niveau: DU2 Forlag: Alfabeta
278 , 75 kr.
223 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms