IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

https://www.alfabetaforlag.dk/
203 , 00 kr.
253 , 75 kr.
At lære

At lære

en bog om at gå i skole og uddanne sig

At lære er et inspirerende og taskbaseret undervisningsmateriale, der handler om det danske skole- og uddannelsessystem nu og før og om det at lære.

Bogen giver eleverne indsigt i deres egne ressourcer og muligheder, så de bliver mere afklarede med hensyn til, hvad de vil og kan efter sprogcentret.

At lære er inddelt i fire kapitler med hver sit emne, der afsluttes med et projekt, som kursisterne kan bruge til deres modultests:

1. "Skolen før" hvor kursisterne arbejder med den danske grundskole i et historisk perspektiv, samtidig med at der sættes fokus på kursisternes egen skolegang fra hjemlandet.

2. "Grundskolen" hvor kursisterne får et grundlæggende kendskab til den danske grundskole og til forskellige undervisningsformer i det danske uddannelsessystem.

3. "Uddannelse" hvor kursisterne får en bredere viden om skole- og uddannelsessystemet i Danmark. Der sættes fokus på uddannelser for voksne og på kursisternes ønsker i relation til uddannelsesmuligheder i Danmark.

4. "At lære" hvor der sættes fokus på kursisternes aktuelle danskuddannelse, herunder forskellige undervisnings- og læringsformer, forventninger til læring og forskellige læringsstrategier.

Grammatikundervisning i At lære er ikke adskilt fra sproget i dets praktiske anvendelse, så der arbejdes sideløbende med sprogets funktion og form. Hvert kapitel afsluttes med et specifikt sprogfokus: ordklasser, modalverber, at tro og at synes og konjunktioner.

Der veksles mellem en lang række aktivitetstyper, og der er lagt stor vægt på at:

• tilgodese alle fire færdigheder: tale, lytte, læse og skrive
• skabe en ramme for reel meningsfuld kommunikation
• fremme aktiv og kreativ anvendelse af sproget
• fremme evnen til at diskutere og argumentere
• sætte fokus på læreprocessen
• sætte kursisterne i centum
• bevidstgøre kursisterne om sprogets struktur.

Læs mere >

< Læs mindre

På lager
96 sider
Udg. dato:
17. dec. 2010

ISBN:
9788763602716
Fag: Dansk som andetsprog Niveau: DU2 Forlag: Alfabeta
253 , 75 kr.
203 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms