IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

https://www.alfabetaforlag.dk/
203 , 00 kr.
253 , 75 kr.
Ekspres, Grundbog

Ekspres, Grundbog

Ekspres grundbog er tiltænkt det kortere introforløb og består af otte emner. Der er ikke indlagt progression mellem emnerne og bogen er derfor også velegnet til løbende kursistoptag. Der arbejdes intensivt med ordforrådet gennem de mange fotos. Ekspres er inddelt i fire dele: Basis, Emner, Projekter og Grammatik.

Basis, Projekter og dele af Grammatik er fortrinsvis tilrettelagt som selvstudium, mens Emner fortrinsvis er tilrettelagt som klasseundervisning. Men for de kursister, som har et meget svingende fremmøde, kan store dele af Emner også løses individuelt.

Alle lydfiler ligger frit tilgængelige på alfabetadigital.dk

Basis: her præsenteres de helt basale færdigheder som alfabetet, tallene, tider, præsentation af sig selv og klokken. Ved hjælp af de tilrettelagte lytteøvelser og tjek-selv-øvelser i form af mindre diktater har kursisten mulighed for at tilegne sig disse basale færdigheder som selvstudium.

Emner: her præsenteres syv udvalgte emner: dagen, familie, bolig, mad, butikker, Danmarks geografi og vejret. Af hensyn til det løbende optag er der ikke indlagt progression mellem de enkelte emner. De syv emner skal ses som et rullende undervisningsforløb, hvor den nyankomne kursist, når og hvor som helst, kan begynde sin undervisning med det emne, som læreren og klassen er kommet til. Alle emner introduceres gennem et grundigt ordforrådsarbejde, som aktiveres i de følgende mundtlige og skriftlige opgaver.

Projekter: opfylder undervisningsvejledningens krav til projektarbejde inden for emnerne uddannelse, arbejde og medborgerskab. Med udgangspunkt i tre forskellige historier er målet, at kursisten inddrager egne erfaringer inden for de tre projektemner.

Grammatik: her præsenteres de mest basale termer i den danske grammatik. Alle termer er oversat til engelsk, fransk og spansk.

 

Læs mere >

< Læs mindre

På lager
64 sider
Udg. dato:
17. mar. 2009

ISBN:
9788763602259
Fag: Dansk som andetsprog Niveau: DU3 Forlag: Alfabeta
253 , 75 kr.
203 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms