Alle titler og serier på DU 2 (96)
Tilpas udvalg
IndlæserVent venligst…
Indlæser
Serie
5 første emner, 5 emner og 5 nye emner er alle til Danskuddannelse 2 modul 1-4. I alle tre bøger arbejdes der med emnebaseret projektarbejde. Emnerne ...

5 første emner, 5 emner og 5 nye emner er alle til Danskuddannelse 2 modul 1-4.

I alle tre bøger arbejdes der med emnebaseret projektarbejde. Emnerne er:

mig, rutner, hjemland, sprogskole, venner, familie, rejser, uddannelse, arbejde, bolig, , hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø.

Serie
Alfabetas grammatik  er en lærebog i grundlæggende dansk grammatik. Den henvender sig til alle, der har behov for at lære dansk som andetsprog - eller...

Alfabetas grammatik  er en lærebog i grundlæggende dansk grammatik. Den henvender sig til alle, der har behov for at lære dansk som andetsprog - eller bare ønsker at genopfriske dansk grammatik. Bogen kan følge den enkelte kursist gennem hele undervivningsforløbet, men dækker også den selvstuderendes behov.

Alfabetas grammatik  består af to dele: ordklasser og syntaks, som forklares i enkle paragraffer og belyses med eksempler.

Grundbogen retter sig mod danskuddannelse 2 og 3 fra modul 1, samt mod FVU- og VUC-området. Men kan også bruges i folkeskolens ældste klasser.

Til grundbogen er der udarbejdet en serie øvehæfter, udviklet af tre erfarne sproglærere.

Hvert hæfte indeholder øvelser inden for den grundlæggende danske grammatik udformet sådan, at de svarer til kravene for danskuddannelsernes moduler.

Serie
Basisgrammatikken er både en begyndergrammatik for skolevante elever og en grammatikbog for ikke-skolevante elever, som har nået et passende niveau. S...

Basisgrammatikken er både en begyndergrammatik for skolevante elever og en grammatikbog for ikke-skolevante elever, som har nået et passende niveau. Som en hjælp til læreren er der henvisninger til Grammatikken, så man nemt kan supplere med afsnit herfra, hvis holdets niveau er til det.

Serien Basisgrammatikken består af en grundbog af samme navn, de tre arbejdshæfter Parat Start og et løsningshæfte.

Serie
En flygtning eller familiesammenført i virksomhedspraktik har brug for sproghjælp. Branchedansk er den nødvendige sprogbro, som hjælper praktikanten o...

En flygtning eller familiesammenført i virksomhedspraktik har brug for sproghjælp. Branchedansk er den nødvendige sprogbro, som hjælper praktikanten og praktikstedet med at forstå hinanden og dermed sikre et vellykket praktikophold. I Branchedansk lærer praktikanten at kunne modtage instruktioner på dansk, bede om hjælp og smalltalke med kollagerne i pauserne

 

Serie
Romanlæsningen på de første moduler kan være udfordrende på grund af det begrænsede ordforråd, der på dette tidspunkt er tilegnet. Men derfor behøver ...

Romanlæsningen på de første moduler kan være udfordrende på grund af det begrænsede ordforråd, der på dette tidspunkt er tilegnet. Men derfor behøver romanlæsningen ikke at være kedelig!

Alfabetas Rød og Grøn serie er en række romaner, der tager fat i relevante emner, der er oplagte til diskussion, som fx ægteskab, sygdom, dating, facebook, mv.

I Blå serie finder du dramatiske fortællinger om tre historiske kvinder og deres kompromisløse favntag med livet: Leonora Christina, Grevinde Danner og Karen Blixen. Romanerne giver et spændende indblik i historiske epoker og kan bruges til såvel modullæsning som individuelt emnearbejde.

I den første roman udgivet i Gul serie, møder du Mikkel, som tager af sted ned gennem Europa på sin røde Kawasaki motorcykel sammen med sin ven Nickolaj.

Serie
Fokus 1 er et grundbogsmateriale til begynderundervisningen i dansk som andetsprog for voksne. Materialet er beregnet til modul 1 på Danskuddannelse 2...

Fokus 1 er et grundbogsmateriale til begynderundervisningen i dansk som andetsprog for voksne. Materialet er beregnet til modul 1 på Danskuddannelse 2 og til første halvdel af forløbet på den arbejdsmarkedsrettede danskundervisning, idet bogen også fokuserer på arbejds- og uddannelsesrelateret indhold og sprog.

Det overordnede mål med materialet er, at kursisterne opbygger så bred en kommunikativ kompetence som muligt, samtidig med at de opnår begyndende indsigt i danske kultur- og samfundsforhold.

Til materialet er der udviklet et website, som giver kursisterne masser af ekstra input. Her kan de arbejde selvstændigt og i eget tempo.  Websitet understøtter arbejdet med grundbogen i klassen og giver mulighed for differentiering og en mere fleksibel sprogundervisning.

Fokus 1 er inddelt i 6 kapitler med emnerne:

  • Introdansk
  • Arbejde
  • Bolig
  • Familie
  • Dagligdag
  • Skole og arbejdsdag
Serie
Intro henvender sig til alle (alfabetiserede) begyndere på sprogcentrenes DU2 og DU3, selvstuderende og andre med behov for at arbejde med dansk på be...

Intro henvender sig til alle (alfabetiserede) begyndere på sprogcentrenes DU2 og DU3, selvstuderende og andre med behov for at arbejde med dansk på begynderniveau.

Materialet er designet speciel til individuelt brug og til selvstudium. Dermed imødekommer det problemer med løbende optag på sprogskolerne og problemer med variation i indlæringshastighed.

Materialet består af ni kapitler og er ikke kronologisk opbygget, så man kan frit plukke i emne- og opgavetyper efter behov.

Intro er taskbaseret og indeholder overvejende kommunikative opgaver, men også mere traditionelle opgavetyper.

En stor del af opgaverne har facit indtalt på CD, så kursisten selv kan tjekke, om en opgave er rigtigt besvaret og samtidig høre udtalen af ord og sætninger. På CD'en er der desuden indtalt alfabetet, tal, ordenstal, måneder og ugedage.

Serie
"Læsebasen" er en serie, der består af bøgerne Læsebasen og Læs.  Serien henvender sig til Danskuddannelse 1-kursister og til Danskuddannelse 2-kursis...

"Læsebasen" er en serie, der består af bøgerne Læsebasen og Læs. 

Serien henvender sig til Danskuddannelse 1-kursister og til Danskuddannelse 2-kursister med læsevanskeligheder. Materialet vil ligeledes være velegnet til ordblinde og til FVU-kursister på trin 1.

I Læsebasen  er til voksne, der skal lære at læse. Fokus er på afkodning og fonologisk opmærksomhed, hvor kursisterne lærer om sprogets enkeltlyde og sammenhænge mellem bogstav og lyd.

Læs er en samling læsetekster med tilhørende opgaver og henvender sig til voksne, der har den basale afkodning på plads, men mangler at få gjort læsningen flydende.

 

Serie
Mosaik er et taskbaseret undervisningssystem for voksne begyndere i dansk som andetsprog på DU2, modul 2-3, og DU3, modul 1-2. Materialets overordnede...

Mosaik er et taskbaseret undervisningssystem for voksne begyndere i dansk som andetsprog på DU2, modul 2-3, og DU3, modul 1-2. Materialets overordnede mål er, at kursisterne opbygger så bred en kommunikativ kompetence som muligt samtidig med, at de får indsigt i danske kultur og samfundsforhold.

Mosaik består af to grundbøger, der begge er tasksbaserede. Materialet er udviklet med det in mente, at sprogtilegnelse er socialt motiveret og udvikles gennem eksperimenterende brug. Derfor er Mosaik udformet, så kursisterne allerede fra første lektion indgår i meningsfuld kommunikation parvis eller i små grupper. At løse opgaver i fællesskab afføder et reelt kommunikationsbehov, som gør samtalen meningsfuld og autentisk.

Mosaiks rummer et hav af aktiviteter, der sikre en differentieret og spændende undervisning, blandt andet kan nævnes; kategorisering, matching, odd-one-out, puslespil, interview, dictogloss, ordbogsopgaver og meget mere. Bøgernes aktiviteter fremmer således både den automatiserede og den kreative anvendelse af sproget, samt søger at gøre kursisterne opmærksomme på sprogets struktur.

Til materialet hører også en udførlig lærervejledning.

Serie
Alfabetas taleserie-system henvender sig til DU2 og træner ordforråd og sætningsdannelser ved hjælp af billeder/tegninger. Ved hvert billede står der ...

Alfabetas taleserie-system henvender sig til DU2 og træner ordforråd og sætningsdannelser ved hjælp af billeder/tegninger. Ved hvert billede står der ord og en sætning, og sætningerne danner tilsammen en taleserie. Hvert kapitel begynder med, at kursisterne i fællesskab sætter mål op for, hvad de gerne vil lære om emnet og slutter med en test og en evaluering af hele emnet.

Materialet er baseret på, at klassen og læreren har et fælles udgangspunkt i billederne, der vises på overheads. Hermed lægger materialet op til en undervisningsform, der i højere grad vægter det mundtlige sprog. Skriftsproget øves dog også.

 

Sider

Side 1 af 2