IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

http://www.alfabetaforlag.dk/

DU 3 - modul 3 (24)

DU 3 - modul 3

Romaner - gul serie
Letlæsningsromaner med indtalt lyd som kan downloades.

Se titlen

 

Alfabetas grammatik
Hvert hæfte indeholder øvelser inden for den grundlæggende danske grammatik.

Se titlerne

 

Dansk grammatik-hjul
Man drejer på hjulet - finder verbet og ser på skemaet hele verbets bøjning.

Se bogen 

 

Kunsten
Hvordan kan kunst bruges til at generere sprog? Og hvad kan sprogkursister få ud af at arbejde med kunst i danskundervisningen?

Se bogen

 

At arbejde
At arbejde er en undervisningsbog, der inspirerer og giver god ballast til mødet med det danske arbejdsliv.

Se bogen

 

At lære
At lære handler både om det danske skole- og uddannelsessystem nu og før og om det at lære.

Se bogen

 

Lad billederne tale
Film inspirerer på tværs af tid, geografi og kultur og er derfor oplagt til sprogundervisning.

Se titlen

 

Bøj og stræk
Morfologi er ikke bare lærerigt, men også sjovt at arbejde med.

Se bogen

 

Danskere
Bogen skildrer i stedet en række vidt forskellige danskere, med forskellige værdier, interesser og måder at leve på.

Se bogen

 

Det kommer!
Indeholder episoder, dialoger, tekster og grammatik med opgaver og øvelser, plus opgaver til alle lyd- og videoklip og tilhørende billedopgaver.

Se titlerne

 

Grammatik i brug
Grammatik i brug er udarbejdet, så den tilgodeser det daglige arbejde med grammatik i danskundervisningen på både DU2 og DU3.

Se titlerne

 

Ordsprog
Ordsprog og talemåder er et både seriøst og underholdende supplement, som du kan bruge i undervisning.

Se bogen

 

Ping Pong
Ping Pong bryder med den traditionelle tilgang til undervisning i samtalekompetence.

Se bogen

 

Puls 3
Da PULS 3 er beregnet til begyndere, introduceres nyt ordforråd og sproglige strukturer både overskueligt og enkelt, men på en måde så alle udfordres.

Se titlerne

 

Skriv på dansk
Skriv på dansk er en bog, der fokuserer på at træne kursisters evne til at udtrykke sig på skriftligt dansk.

Se bogen

 

Under overfladen
Der er i alt 325 aktiviteter. Det gør det muligt at vælge til og fra, og to undervisningsforløb vil derfor aldrig være ens.

Se titlerne

 

Øvebog i dansk
For udlændinge der er nået udover begynderstadiet.

Se titlerne

 

Læs mere >

< Læs mindre

Få inspiration og viden til din undervisning.
Tilmeld dig Alfabetas nyhedsbrev.

Læs mere >

< Læs mindre